Inhoud certificering-traject

pinda bal
Hoe gebruik je een pindabal effectief bij synthetische pijnstilling?

Het certificering-traject kun je alleen volgen als je de schriftelijke toets met goed gevolg hebt afgelegd, als je zij-instroomt of begint als doula. Het traject bestaat uit aaneengesloten weekend met zowel theoretische als praktische lessen en wordt gecompleteerd door één dag zelfstudie, mentoring en intervisie. Verschillende docenten van de Doula Academie zullen aanwezig zijn gedurende dit weekend en gedeeltes van het programma onderwijzen. Het programma van het certificering traject is altijd actueel en verandert elk jaar, op basis van de dan geldende protocollen en ontwikkelingen.

Binnen een maand nadat je aan het certificering-traject deelneemt, moet je je dag zelfstudie aantoonbaar hebben afgelegd, in de vorm van het inleveren van een paper en het inleveren van je studentenportfolio. Je paper wordt besproken met en beoordeeld door je mentor. Je volgt met alle doula's samen tenminste 2x een casuïstiek bespreking rondom een ingewikkelde klinische partus.

Daarnaast zal je tenminste 3 bevallingsbegeleidingen/ doula trajecten (inclusief zelfreflectie) in je studentenportfolio moeten opnemen voordat we je definitief kunnen certificeren. Als het je niet lukt om deze 3 begeleidingen voor de eerstmogelijke certificerings uitreiking te omschrijven, word je voorlopig gecertificeerd en heb je 1 jaar de tijd om de 3 begeleidingen in je portfolio op te nemen. Deze begeleidingen worden door je mentor beoordeeld en besproken waarna je je definitieve certificaat én pasje ontvangt.

Meld je nu aan voor de Geboorte Doula opleiding die erkend is door de NBvD!

Kort les overzicht certificering-traject oktober 2024 (de eerste dag)

Krachtig communiceren. Klinkt makkelijk, maar is het niet altijd. Of je nou net start als doula, of dat je er al flink wat vlieguren op hebt zitten; krachtig communiceren met alle partijen waar jij mee te maken krijgt is zo simpel nog niet. Of dat nou een zorgverlener is of je eigen cliënt die onder druk staat en van jou iets verwacht...een heldere, persoonlijk afgestemde communicatie is de basis voor elk goed contact.

In deze trainingsdag door Tessa van Grafhorst ga je (her)ontdekken vanuit welke authentieke en daarmee krachtige plek jij je gesprekken te voeren hebt. Vanuit échte verbinding. Vooral wanneer het spannend wordt heb je je deze plek eigen te maken.

In de ochtend krijg je inzicht in jouw -niet werkende- neigingen; ga je ontdekken wat jou niet helpt en daarmee ook wat jou wel helpt om vanuit gelijkwaardigheid, authenticiteit en kracht te communiceren.

In de middag ga je onder begeleiding aan de slag om in kleine groepjes jouw eigen lastige casussen aan te gaan en op te lossen.

Je gaat de deur uit met een extra dosis zelfvertrouwen en stevigheid en je vreest niet langer voor lastige gesprekken; omdat je feilloos weet wat jij in die situaties kan inzetten om ze vanuit verbinding met de ander op te lossen.

Kort les overzicht certificering-traject oktober 2024 (de tweede dag)

Doula Selfcare. Het leven van een doula kan best intensief zijn. Dag en nacht on-call staan, de lange uren én je volledige aandacht richten op je cliënt. Het is dan ook ontzettend belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen.

Tijdens deze gloednieuwe trainingsdag leer je meer van doula docentes Esli Jongen, Denise van Eeden en Maartje Bruning.

Esli's professie is het bieden van begeleiding aan ouders die een ernstig ziek kindje krijgen of een baby verliezen. Haar ruime werkervaring met lastige casuïstiek (en hoe ZIJ daarmee om gaat) is de basis van haar presentatie. Hoe doula jij jezelf? Kan dat eigenlijk wel in je eentje?

Maartje deelt haar ervaring met het intensieve leven als ‘always on call’ doula, en hoe zij voor zichzelf zorgt en afstand houdt bij veeleisende cliënten of onverwachte negatieve uitkomsten van een baring. Dat red je niet met af en toe een massage en een maskertje. Wat zijn haar ’to do’s' en haar 'to don’ts’?

Denise komt deze dag haar waardevolle kennis delen rondom voeding en vitamines en deelt vanuit haar orthomoleculaire achtergrond waardevolle doula selfcare tips met jou. Ook zal zij een aantal (ontspannings)oefeningen met je doen die je direct kan toepassen op jezelf. Zodat jij langer gebalanceerd doula kan zijn.

Na deze waardevolle doula verdiepingsdag heffen we het glas op onszelf, onze recent gecertificeerde collega Geboorte- én Kraamdoula's en vieren we onze successen en het leven tijdens onze beroemde en gezellige Doula Borrel. Toegankelijk voor en goed bezocht door alle doula's, docenten en mentoren van de Doula Academie!

Doula Academy-85 kopie.jpg
Leer welke houding optimaal in bed is aan te nemen in combinatie met lachgas, CTG en infuus

Het certificering-traject 2024 vindt plaats in oktober en is ook toegankelijk voor doula's die al eerder of elders zijn opgeleid. Kom je je her-certificeren? Dan zijn er een aantal zeer aantrekkelijke extra's voor jou!