Zie jij dat je als doula het verschil zou kunnen maken?

Een bevalling is voor jou een kans, geen risico. Zowel thuis als in het ziekenhuis. Jij kan vrouwen en hun partner het vertrouwen geven in het geboorteproces.

Veelgestelde Vragen

Waarom heb ik klinische kennis nodig? Als ik net zoveel weet als een verloskundige dan kan ik toch helemaal niet meer mijn gevoel volgen?

Integendeel. Klinische basiskennis brengt juist rust omdat je je angst voor het onbekende kan uitschakelen. Je begrijpt wat er gezegd wordt. Je snapt partus verslagen, barings-overzichten en de piepjes van de apparaten. Omdat jij de situatie overziet, kun je inschatten wat mogelijke interventies zijn. Daardoor kan jij je cliënt in het voortraject of durante partu juist adequaat begeleiden. Je kan dus juist met die kennis volledig in contact met jezelf blijven, en vanuit rust jouw cliënte bijstaan.

Leer ik net zoveel als een obstetrisch verpleegkundige?

Nee. Het is onmogelijk om in enkele dagen de kennis op te doen van een verpleegkundige die een 4 jarige opleiding heeft gevolgd. Dat is ook niet nodig. Het is wel fijn dat je als doula snapt waar haar verantwoordelijkheden liggen en hoe je haar eventueel in overleg kan ontzorgen. De verpleegkundige is een heel belangrijke schakel in het klinische proces. Zij is feitelijk de ogen en oren van de verloskundige en vertaalt machines naar mensen. De Doula Academie leert je hoe je verbinding met de verpleegkundige maakt om zo op een prettige, constructieve manier met elkaar samen te werken.

Wat is het verschil tussen een verloskundige en een klinisch geschoolde doula?

Een verloskundige is medisch eindverantwoordelijk. Een Academie Doula heeft die medische verantwoordelijkheid niet, maar bezit wel over een gedeelte van de medische kennis. Dat bevordert de onderlinge communicatie en maakt dat je elkaar optimaal aanvult. Je spreekt haar taal. De Doula Academie leert je hoe je verbinding brengt tussen de verloskundige en je cliënt, zodat het proces zo soepel mogelijk verloopt.

Ik begeleid alleen maar thuisbevallingen. Ik kom liever niet in het ziekenhuis en mijn cliënten ook niet. Waarom is de Doula Academie voor mij van meerwaarde?

80% van de geplande bevallingen van eerste kindjes eindigt medisch. Ook al kom je zelf liever niet in een ziekenhuis, het kan zijn dat je cliënte die thuis wilde bevallen TOCH in het ziekenhuis terecht komt. Haar eigen verloskundige is er vaak niet meer bij, maar jij wel. Dan is het voor jou en jouw cliënte waardevol als je weet wat haar opties zijn en zo optimaal mogelijk (verder) kunt begeleiden. Als Academie Doula leer je omgaan met zo’n onverwachte wending. Jij brengt een thuisbevalmentaliteit in elke situatie. Dit maakt je een all round doula.

Als ik als doula de informatie op een CTG snap en zie dat het niet goed gaat met de baby, dan ben ik bang dat ik mijn angst overdraag op de zwangere en haar partner. Kan de Doula Academie me helpen hiermee om te gaan?

Ja. Door de basis CTG kennis die je leert binnen de Doula Academie kun je ondersteunen met het verkrijgen van een continue registratie en zo meer rust brengen in de verloskamer. Je leert NIET een CTG te interpreteren, dat is voorbehouden aan de klinisch verloskundige. Dat maakt dat je die angst als het goed is niet ontwikkelt, maar mocht dit toch het geval zijn dan is het goed om je gebruikelijke technieken/trucs in te zetten die jouw angst omlaag kunnen brengen.

Mijn eigen bevalling liep helemaal niet als gepland, daarom ben ik doula geworden. Ik wil niet dat iemand anders overkomt wat met mij is gebeurd. Kan de Doula Academie mij helpen nu ik bij elke doula begeleiding wordt geconfronteerd met iets wat mij zelf zoveel pijn heeft gegeven?

De Doula Academie is niet bedoeld als therapie. In de Doula Academie staat het geven van onvoorwaardelijke steun aan de ouders voorop. Als jij merkt dat jouw eigen ervaring die onvoorwaardelijke steun in de weg staat, raden wij je aan daar eerst mee aan de slag te gaan. Voor sommige vrouwen kan het daarnaast helpen om antwoorden te vinden op een aantal ‘waarom’ vragen rondom hun eigen bevalling. De informatie in de Doula Academie zou daaraan kunnen bijdragen.

Is een Academie Doula een ander type doula en zal zij zich ook anders presenteren dan een ‘basis’ Doula?

Een Academie Doula is herkenbaar aanwezig bij een baring. Ze draagt een badge, zodat altijd duidelijk is wat haar rol is in de verloskamer en zichzelf professioneel presenteert als onderdeel van het geboorte team. Waarschijnlijk zal zij haar bedrijf ook anders presenteren omdat ze een business training heeft gekregen met contract kennis, marketing kennis, intake formulieren en heeft geleerd haar praktijk zakelijk op te bouwen.

Er wordt aandacht besteed aan basis kraamzorg kennis. Kan een Academie Doula dan nu ook partus assistentie verlenen en misschien zelfs de hele kraamweek bij de cliënt blijven?

Een Academie Doula is geen kraamverzorgende. De week na de bevalling kan het beste door een kraamverzorgende worden verzorgd en wordt zo ook vergoed door de verzekering. Een doula kán een aanvulling zijn op deze zorg.

Partus assistentie bij een thuisbevalling is belangrijk om door een gecertificeerd kraamverzorgende te laten doen. Als er een noodgeval is, dan is zij van onschatbare toegevoegde waarde voor de gezondheid van moeder en/of kind. Als doula kan je je dan focussen op de mentale gezondheid van de partner en/of de moeder. Mocht een kraamverzorgende te laat zijn voor het verlenen van partus assistentie dan leert de Doula Academie je wel een aantal handelingen die je kan doen om de verloskundige te ontlasten.

De basis-kraamzorg kennis die de Doula Academie aanbiedt is meer gericht op postpartum problemen in de eerste weken na de geboorte. Ook leer je meer over ondersteuning bij borstvoeding problemen die kunnen ontstaan na een traumatische voorgeschiedenis.

Hoe begeleid ik mijn cliënten als COVID-19 maatregelen ervoor zorgen dat ik niet bij een bevalling aanwezig mag zijn?

De Doula Academie vindt het belangrijk dat haar aangesloten doula’s continu op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van de COVID-19 restricties en onderhoudt dan ook actief contact met de ziekenhuizen en verloskundigen praktijken. Het is echter zo, dat er momenteel per regio nogal veel verschillen zijn en dus staan we in nauw contact met elkaar om te horen wat er precies op welk moment verandert voor wie. Virtuele begeleiding lijkt op dit moment de meest consistente optie die bij elke baring aangeboden kan worden. Daar waar er nog een doula welkom is, je jezelf als doula daartoe in staat voelt en het de wens van je cliënt is, dan zal de Doula Academie je ondersteunen in je keuze. We begeleiden onze aangesloten Academie Doula's actief in hoe je digitaal ondersteuning kunt bieden en hoe je binnen de COVID-19 restricties handelt als je live een baring begeleidt.

Als je als doula zoveel klinische kennis hebt, hoe voorkom je dan dat je met de klinische staf mee gaat praten?

Je handelt als Academie Doula ten alle tijden belangeloos en onbevooroordeeld. Je cliënt doet het woord en als Academie Doula ben je belanghebbende noch beleidsmaker. Je leert te communiceren met klinische staf als je cliënte dat zelf niet (meer) kan. Door dezelfde taal te spreken als de klinische staf zijn de lijntjes korter en effectiever. Daarnaast kan je kennis jouw cliënte helpen om de benodigde informatie te begrijpen, zodat zij weloverwogen beslissingen kan nemen bij complicaties. Je kunt als het ware ‘ondertitelen’ waar nodig.