Voel je zeker genoeg om alle soorten bevallingen te kunnen begeleiden

Een beval plan is een intentie verklaring van je cliënt. Leer hoe je als doula sterk staat gedurende allerlei verschillende geboorte uitkomsten. Voorál als het niet volgens plan verloopt.

De Doula Academie biedt een volledige basisopleiding voor de aankomende doula en heeft alles in huis voor doula’s die een professionaliseringsslag willen maken. De Doula Academie is onafhankelijk en biedt een doula basiskennis & praktijk training en een (voor meer ervaren doula's) los te volgen additionele klinische kennistraining. De Doula Academie bereidt alle type doula’s voor om alle mogelijke bevallingen goed te begeleiden. Juist in het ziekenhuis kun je als doula het verschil maken door angst weg te nemen en de moeder bij te staan met kennis van zaken. Júist als jij een heftige bevalervaring hebt gehad, kun je meerwaarde bieden met je klinische kennis.

Transformeer jouw ervaring en wees de vrouw die jij bij jouw bevalling zou willen / had willen hebben.

DBKF4278 kopie.jpg
Leer naadloos samenwerken met je zwangere cliënte, haar partner en de zorgverlener

De Doula Academie:

  • maakt je wegwijs in de huidige klinische protocollen
  • geeft je inzicht in communicatie vormen
  • bereidt je maximaal voor op alle mogelijke scenario’s in het werkveld
  • vergroot je kennis van pathologie waardoor je meer begrip krijgt voor fysiologie
  • maakt een thuisbevalmentaliteit mogelijk in elke setting
kind in handen ouders ziekenhuis achtergrond
Leer aanstaande ouders volledig vertrouwen te hebben in hun klinische bevalling

De Doula Academie is ervan overtuigd dat kennis van pathologie leidt tot meer begrip van fysiologie.

De Doula Academie ziet het als haar missie om verdere professionalisering van (startende en ervaren) doula’s in Nederland aan te bieden. Een Academie Doula kan passende zorg leveren op basis van individuele casuïstiek. Ze past klinische kennis toe in combinatie met communicatie vaardigheden zodat ze optimaal kan samenwerken met haar cliënt en de zorgverlener.

Voorsprong voor jouw cliënt

Jouw cliënt ervaart je meerwaarde. Dankzij je klinische kennis vergroot je haar kans op een positieve beval ervaring. Je hoeft geen scenario uit de weg te gaan. Een Academie Doula kan optimaal communiceren met de medische zorgverlener en haar cliënt.

Voorsprong voor jou als doula

Ook jijzelf hebt baat bij je klinische kennis. Dit kan het verschil maken tussen teleurgesteld raken en opbranden naar juist je passie en je zelfvertrouwen behouden. De Doula Academie wil je door het aanbieden van deze unieke aanvullende opleiding helpen jouw passie vol overtuiging uit te blijven dragen.

Certificering-traject

De additionele klinische kennis training staat garant voor up to date kennis van de Academie Doula. Deze kennis training wordt elke twee jaar opnieuw door de Academie Doula opgefrist en getoetst. Je volgt daarvoor het verkorte certificering-traject. Zo hebben zowel de cliënt als de zorgverlener zekerheid dat de Academie Doula werkt met de meest recente kennis.